Ο Συνεταιρισμος μας

Eyforigi > Ποίοι Είμαστε

Αγροτικός Συνεταιρισμός «Εύφορη Γη»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Φρούτων, Λαχανικών, Σιτηρών, Ελαιόλαδου Αμαλιάδας Αμαλιάδας Νομού Ηλείας ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ» έχει έδρα την Τοπική Κοινότητα Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας του Νομού Ηλείας, όπου είναι εγκατεστημένη και η Διοίκηση του.

Σκοπος του συνεταιρισμού μας είναι η ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης

Δειτε το καταστατικο

Ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει αποκλειστικά αγροτικές δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά προϊόντων

 • Βιομηχανικής τομάτας
 • Σταφίδας
 • Εσπεριδοειδών
 • Ελαιόλαδου
 • Κηπευτικών
 • Σιτηρών

της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών στα μέλη του ή και σε μη μέλη με αμοιβή.

Δραστηριότητες του συνεταιρισμού «Εύφορη Γη»:

 • Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, μέσω της Ομάδας Παραγωγών , αλλά και μέσω του Νομικού Προσώπου για τα προϊόντα που δεν είναι αναγνωρισμένα στην ομάδα παραγωγών.
 • Η άσκηση της αγροτικής πίστης.
 • Η πρακτόρευση στην περιφέρεια του των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
 • Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.
 • Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών αγαθών.
 • Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.
 • Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων.
 • Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
 • Η ίδρυση και λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού και αγροτοτουριστικών εργασιών.
 • Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Γενική Συνέλευση
Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κατ’ έτος και σε έκτακτη όποτε συντρέχει ειδικό θέμα (άρθρο 20 του καταστατικού).

Διοικητικό Συμβούλιο
Ασκεί τη διοίκηση στο Συνεταιρισμό σύμφωνα με το νόμο περί Συνεταιρισμών και αποτελείται από 11 μέλη. και ειδικότερα 5 τοματοπαραγωγούς, 4 σταφιδοπαραγωγούς, 2 παραγωγούς ελιάς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων του Α.Σ στα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει είναι (4) χρόνια (άρθρο 24 του καταστατικού).

Εποπτικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή και την λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται και Εποπτικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού το οποίο απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα μέλη του, που έχουν ισόχρονη θητεία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3), ένα από τα οποία εκλέγεται ως Πρόεδρος.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ: ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΟΣ: ΤΑΡΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΧΑΜΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ